BitKassa

Brengt Bitcoin in bedrijf Brings Bitcoin to business Traiga Bitcoin a su empresa
     

Bitcoins accepteren en toch gewoon euro's ontvangen? Accepting Bitcoin payments while actually receiving euros? Aceptar pagos en Bitcoin y recivir Euros?

Dat is BitKassa! That is BitKassa! Eso es BitCaja!

Met BitKassa bent u in staat om een geheel nieuwe klantengroep aan te trekken. Extra omzet, extra publiciteit en dit alles tegen lagere kosten. De voordelen op een rijtje: With BitKassa you will reach a whole new group of customers. More revenue, more publicity and all this at lower costs. Allow us to list the advantages: Con BitCaja llegará a un nuevo grupo de consumidores. Más ingresos, más publicidad y todo esto a un coste menor, permitanos contarle las ventajas:

 • Extra omzet
 • Gratis publiciteit
 • Kostenbesparend
 • Innovatief imago
 • Geen valutarisico*
 • Extra revenue
 • Free publicity
 • Cost effective
 • Innovative image
 • No currency risk*
 • Ingresos extras
 • Eficienciia en costes
 • Imagen innovadora
 • Publicidad gratis
 • Ningun riesgo cambiario*
* Tenzij u er bewust voor kiest om de bitcoins zelf te behouden en niet om te laten zetten in euro's. * Unless you consciously choose to keep the bitcoins yourself and not let us convert them into euros. * A menos que elija conscientemente conservar las bitcoins usted mismo y no convertirlas en euros.Bitcoin accepteren in uw bedrijf is zo gebeurd.

Geen extra boekhouding No extra bookkeeping Ningun coste por las anotaciones

U ontvang de omzet uit bitcoinbetalingen gewoon in euro's op uw bankrekening. U heeft er verder geen omkijken naar. You will receive your revenue from bitcoin payments in euro-deposits to your bank account. Without any hassle. Recibirá sus ingresos como un deposito en Euros en su cuenta bancaria, sin molestias.

Wanneer uw klant in bitcoins wil afrekenen toont BitKassa de bitcoinprijs op basis van de actuele bitcoinkoers. Omdat u gewoon het bedrag in euro's ontvangt loopt u geen valuta risico. U ontvangt keurige overzichten van alle betalingen die u met BitKassa heeft ontvangen. When your customer wants to pay in bitcoins BitKassa shows the price in bitcoins based on the current exchangerate. Since you actually receive payment in euros you don't have to worry about a currency risk. You will receive digital receipts regarding all payments received with BitKassa. Cuando su cliente quiera pagar en Bitcoins, BitCaja muestra el precio en bitcoins basado en el cambio actual. Como usted recibe los pagos en Euros no tiene que preocuparse del riesgo cambiario. Recibirá un recibo digital listando los pagos recibidos con BitKassa.

U bent vrij van zorgen: BitKassa zorgt ervoor dat de bitcoins direct worden omgewisseld voor euro’s. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de beveiliging en opslag van bitcoins. Completely hasslefree: BitKassa makes sure that the bitcoins are immediately converted to euros. This way you don't have to worry about security or storage of the bitcoins. Despreocupese, BitCaja se asegura de que sus bitcoin son inmediatamente transferidos a Euros, de esta manera no tiene que preocuparse de la seguridad o la custodia de bitcoins. Maar dat kan natuurlijk wel, u kunt er ook voor kiezen om de bitcoins zelf te houden, of een deel daarvan! But it is of course also possible to choose to keep the bitcoins yourself, or just a share of it! Pero es posible optar por mantener los bitcoins, o una parte de los bitcoins!

 

U kunt direct aan de slag You can start right away Puede emepzar ahora mismo

Om BitKassa te kunnen gebruiken hoeft u geen investeringen te doen. Using BitKassa does not require a financial investment on your part. No tiene que realizar ninguna inversión financiera para usar BitCaja.

Er is geen nieuwe apparatuur of software nodig. Het enige wat u nodig heeft is een tablet of smartphone (of eventueel een pc, laptop of netbook) met een internetverbinding. No new equipment or software is required. The only thing you need is either a tablet or a smartphone (or a pc, laptop or netbook) with a stable internetconnection No necesita nuevo software ni hardware, es suficiente con una tablet o smartphone (o un pc, portatil o netbook)

Kostenbesparend Cost effective Coste efectivo

BitKassa BV biedt deze betaaldienst gratis aan. U kunt dus kosteloos experimenteren of het u bevalt. U zit nergens aan vast. BitKassa offers its payment service for free. This means you can experiment with our system free of charge. BitCaja ofrece el servicio gratis, asi que puede experimentar con nuestro servicio sin ningun coste

"Maar... hoe verdient BitKassa hier aan?" BitKassa wil met deze dienst bijdragen aan een bredere acceptatie van Bitcoin. Daarnaast verdienen we geld met andere bitcoin-gerelateerde diensten waarmee we deze gratis betaaldienst kunnen blijven ondersteunen. Een van die andere diensten is dat BitKassa bitcoins verkoopt via de website. U kunt daar tegen een scherp tarief bitcoins kopen en met iDEAL betalen. "But... how does BitKassa make its money?" BitKassa's goal is to improve Bitcoin acceptance. In addition, we earn money with other bitcoin related services with which we can continue to support this free payment service. One of those services is that we sell bitcoins on our website to customers with a dutch bank account (payment trough iDEAL) "Pero... ¿cómo hace BitKassa su dinero?" El objetivo de BitKassa es mejorar la aceptación de Bitcoin. Además, ganamos dinero con otros servicios relacionados con Bitcoin con los que podemos seguir respaldando este servicio de pago gratuito. Uno de esos servicios es que vendemos bitcoins en nuestro sitio web a clientes con una cuenta bancaria holandesa (pago a través de iDEAL)

 

Mijn bedrijf aanmelden Sign up my company Registrar mi empresa

 

Helaas, BitKassa is niet beschikbaar in uw land. We bedienen alleen bedrijven uit landen waar de Euro de nationale munteenheid is.
Als u denkt dat we u op een andere manier kunnen helpen, horen we dat natuurlijk graag.
Sorry, BitKassa is not available in your country. BitKassa is currently only available for companies registered in a country that has the euro as its national currency.
If you think that we can help you in any other way, please let us know.
Desafortunadamente, BitKassa non está disponible por su país. Solo podemos ayudar las empresas registradas en países que tienes el euro como moneda nacional.
Si cree que podemos ayudarlo de otra manera, háganoslo saber.
Van het bedrag wat mijn klant betaalt, wil ik in bitcoins houden (0-100%): From the amount my customer pays me, I want to keep in bitcoins (0-100%): De la cantidad que paga mi cliente, quiero mantenerme en bitcoins (0-100%):
Wat is dit / hoe kom ik aan een bitcoinadres?  
Mijn klanten betalen mij momenteel: My customers currently pay me: De momento mis clientes me pagan:
Voorwaarden Terms and conditions Términos y condiciones
BitKassa B.V. - Jansbinnensingel 26, Arnhem  The Netherlands