Sprekers over Bitcoin Speakers about Bitcoin Oradores sobre bitcoin

Wij weten hoe Bitcoin in de praktijk werkt We know how Bitcoin works in practice

Waarom de schoenmaker bitcoinbetalingen accepteert Why the shoemaker accepts bitcoin

Hoe Arnhem zich heeft ontwikkeld als Bitcoinstad How Arnhem has developed to Bitcoin City

Wij zijn BitKassa. We are BitKassa.

We hebben ons 10 jaar geleden ten doel gesteld om iedereen de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van Bitcoin. Dus ook "de gewone mens op de straat". Onder (toen nog) de noemer Cryptogeld startten we met het organiseren van open kennissessies voor iedereen die wilde weten wat Bitcoin, cryptogeld en blockchain nou eigenlijk zijn. In heldere taal, technische kennis niet vereist. Vaktermen zijn niet nodig om het verhaal achter Bitcoin te kunnen vertellen. We willen niet imponeren, maar informeren.

10 years ago we set ourselves a goal to offer everyone the opportunity to learn about Bitcoin. So also the "little people in the streets". Named Cryptogeld (then) we started organising knowledge sessions open for anyone who wanted to know what Bitcoin, cryptocurrencies and blockchain really are. In easy to understand language, a technical background is not required. There is no need for technical terms to tell the story behind Bitcoin. We do not want to impress, we want to inform.

Blockchain vaak een slechte keuze

Blockchain mostly a bad choice

Sinds 2013 hebben we bij veel bedrijven interactieve presentaties gegeven. Realistische verhalen verteld. Rondom de blockchain is een hype ontstaan. Sommige sprekers claimen "Blockchain maakt alles overbodig!" Wij staan met beide benen op de grond en laten zien dat een blockchain overbodig is in veel gevallen. Een blockchain is een nieuwe ingenieuze uitvinding en blockchains zijn ongeschikt voor 99% van de blockchain pilots in Nederland.

Since 2013 we have been giving interactive presentations at several companies. Told realistic stories. There is a big hype around the blockchain. Some speakers claim "Blockchain will make everything obsolete!" We keep both feet on the ground and we will show you that a blockchain is superfluous in a lot of situations. A blockchain is a new ingenious invention and blockchains are not suitable for 99% of the blockchain pilots currently happening in the Netherlands.

Bitcoin verandert ons leven

Bitcoin changes our lives

Blockchain of de techniek achter Bitcoin is geniaal en ingenieus. Het gaat zeker de wereld veranderen net zoals de komst van internet ons leven blijvend heeft veranderd. Daar zijn we van overtuigd en we delen graag met u waarom we dat zo zien. Met veel passie en enthousiasme zonder te verzanden in een onnavolgbaar technisch verhaal of wollig gedoe. Wij zijn realistisch en helder en laten de presentatie passen bij uw wensen en uw publiek.

Blockchain or the technic behind Bitcoin is brilliant and ingenious. It will change the world just like internet permanently changed our lives. We are certain about that and we love to share with you why we see it that way. With passion and enthousiasm without going in the big nowhere with woolly concepts. We are realistic and clear and we tailor the presentation to your wishes and your audience.

U wilt een realistisch verhaal over Bitcoin. Wij hebben de ervaring. You want a realistic story about Bitcoin. We have the experience.

BitKassa verwerkt ruim 10 jaar veel betalingen voor ondernemers die bitcoins accepteren van klanten. Klanten die vanuit huis betalen aan webwinkels of ter plaatse zoals bij de supermarkt in Arnhem. We lopen tegen problemen aan en vinden oplossingen. Die kennis kunnen we delen.

We volgen Bitcoin op de voet. Ook houden we de nieuwste ontwikkelingen van Lightning Network scherp in de gaten waarmee Bitcoin opschaalt en er meer transacties per minuut kunnen plaatsvinden. U kunt met ons de diepte in maar deze complexe materie maken we graag voor iedereen begrijpelijk. Dit alles doen we met veel enthousiasme en veel passie!

BitKassa processes a lot of transactions on a daily basis for companies accepting bitcoins from their customers. Customers paying in a webshop from their homes or at a brick and mortar location like the local supermarket in Arnhem. We encounter problems and find solutions. We can share that knowledge.

We closely follow the daily development of Bitcoin. Also we keep a very close eye to the newest development of Lightning Network which allows Bitcoin to scale and more transactions can take place. You can go into greater detail with us but we can make these complex matters become understandable for everybody. We do it all with enthusiasm and a lot of passion!

Wat kost een Bitcoin presentatie? How much does a Bitcoin presentation cost?

Om de kennis binnen uw bedrijf te vergroten over alles wat met Bitcoin en blockchain te maken heeft, vragen wij een vergoeding. Wat die vergoeding is, is afhankelijk van uw type organisatie en de vorm waarin u wilt dat wij de kennis overbrengen. We houden het zelf graag interactief en er is altijd alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Overigens zonder de focus te verliezen!

Voorbeeld:
Voor een presentatie, lezing of workshop tot 2 uur voor een commerciële organisatie op een uur reizen vanaf Arnhem vragen wij €499,- excl. BTW.
Als u het formulier invult en aangeeft wat uw wensen zijn dan nemen we spoedig contact met u op om de mogelijkheden door te spreken en kunnen we de prijs ook bepalen.

To increase the overall knowledge on Bitcoin and blockchain in your company, we charge a fee. The price is dependent on which type of organisation you are and the format in which you want us to exchange our knowledge. We like to keep it interactive and there is always every opportunity to ask questions from the audience, without losing focus!

Example:
For a presentation, lecture or workshop of 2 hours for a commercial company within a one hour travel from Arnhem we ask €499,- excl. VAT.
If you fill in the form and tell us about your wishes we will contact you shortly, discuss the possibilities and then we can determine the price.

Meer informatie aanvragen Contact us Contact us

Als u het formulier invult zullen we snel contact met u opnemen. U kunt ons ook mailen op presentaties@bitkassa.nl If you fill in the form we will contact you shortly. Leave a message so we can contact you.