Welke Bitcoin Wallet? Which Bitcoin Wallet? ¿Cual monedero de Bitcoin?

Welke Bitcoin wallet is handig in het gebruik?

Wij hebben goede ervaringen met de wallets hieronder.

Voor een volledigere lijst van alle wallet apps verwijzen wij graag naar het overzicht op de website Bitcoin.org: "kies uw portemonnee" . Hier vindt u een schat aan informatie over Bitcoin in het algemeen. Bent u nieuw in Bitcoin raden we aan om ook deze pagina te lezen: https://bitcoin.org/nl/wat-u-moet-weten

Which Bitcoin wallet is easy to use?

We have good experiences with the wallets listed below.

For a more comprehensive list of all Bitcoin wallet apps we suggest you take a look at this list on the website Bitcoin.org: "choose your wallet" . You will find a wealth of information on Bitcoin there. If you are new in Bitcoin we recommend reading this page as well: https://bitcoin.org/en/you-need-to-know

¿Cual monedero de Bitcoin es fácil de usar?

Tenemos buenas experiencias con las aplicaciones que se listan a continuación.

Para ver una lista más completa de todas las aplicaciones de monedero Bitcoin, le sugerimos que eche un vistazo a esta lista en el sitio web Bitcoin.org: "escoge tu monedero Bitcoin" . Encontrará una gran cantidad de información sobre Bitcoin allí. Si eres nuevo en Bitcoin su recomendamos también leer esta página: https://bitcoin.org/es/debes-saber

Bitcoin wallet per soort apparaat / besturingssysteem

Bitcoin wallet per device / operating system

Bitcoin wallet por aparato / sistema operativo

Lightning wallets

Lightning wallets

Lightning wallets

Voor betalingen via Lightning Network hebben wij prettige ervaringen met deze wallets:

For payments over Lightning Network we liked our experiences with these wallets:

Para los pagos a través de Lightning Network tuvimos buenas experiencias con estas billeteras:

BELANGRIJK: Zorg dat u een backup heeft van uw wallet.

Vanuit iedere wallet app kunt u heel eenvoudig een backup maken, meestal onder Instellingen → Backup. U krijgt dan een reeks woorden die u op moet schrijven. Doe dit offline met een pen op papier en bewaar dit bij uw belangrijke papieren. Het kan ook dat de wallet u vraagt een met wachtwoord beveiligde PDF naar uzelf te mailen.

Mocht uw telefoon, tablet of PC dan ooit stuk gaan of kwijt raken, dan kunt op een nieuw apparaat de wallet altijd weer terughalen via de reeks woorden of het backupbestand. Hiermee voorkomt u dat u uw bitcoins voorgoed kwijt bent.

U hoeft maar één keer een backup te maken. Ook nieuwe transacties die na de backup plaatsvinden worden met het terugzetten van een backup automatisch meegenomen. Het is wel belangrijk uw backup goed te bewaren en ervoor te zorgen dat alleen uzelf toegang heeft tot deze backup.

IMPORTANT: Make sure you have a backup of your wallet.

Each wallet has a backup/restore procedure. Usually you need to write down a list of words. Do this offline, with a pen on paper. Some wallets ask you to e-mail a password-protected file to yourself.

> If your phone, tablet or PC breaks down or gets lost, you can restore your control over your bitcoins on a new device. It prevents you from losing your bitcoins permanently.

You only need to make a backup once. New transactions that take place after the backup was made will be restored automatically when restoring the backup. It is very important to keep your backup safe and make sure others don't have access to it.

IMPORTANTE: Asegúrese de tener una copia de seguridad de su monedero.

Cada monedero tiene un procedimiento de copia de seguridad y restauración. Generalmente necesitas escribir una lista de palabras. Haz esto offline, con bolígrafo y papel. Algunas aplicaciones le piden envíe un archivo protegido con contraseña por correo electrónico.

Si su teléfono, tableta o PC se rompe o se pierde, puedes restaurar su control sobre su bitcoins en un aparato nuevo. Evita que pierdas sus bitcoins para siempre.

Sólo necesitas hacer una copia de seguridad una vez. Las nuevas transacciones que tienen lugar después la copia de seguridad se restaurarán automáticamente al restaurar la copia de seguridad. Es muy importante mantener su copia de seguridad segura y asegurarse de que otros no tengan acceso a ella.