BitKassa

Lo sentimos, esta página no está disponible en español.

Kennis delen met passie! Sharing knowledge with passion! Sharing knowledge with passion!

Als geen ander zijn wij in staat om voor uw organisatie een boeiende presentatie te verzorgen. Like no other, we are able to provide a fascinating presentation for your organization. Like no other, we are able to provide a fascinating presentation for your organization.

Toen wij ons in 2012 verdiepten in Bitcoin waren we uiterst kritisch. Naarmate we er meer kennis over opdeden werden we gegrepen door de ingenieuze techniek achter Bitcoin. Het werd ons steeds duidelijker dat deze techniek de wereld gaat veranderen, zoals ook de opkomst van het internet gedaan heeft. When we learned about Bitcoin in 2012, we were extremely critical. As we gained more knowledge about it, we were fasinated by the ingenious technology behind Bitcoin. It became increasingly clear to us that this technology is going to change the world, just as the rise of the internet has done. When we learned about Bitcoin in 2012, we were extremely critical. As we gained more knowledge about it, we were fasinated by the ingenious technology behind Bitcoin. It became increasingly clear to us that this technology is going to change the world, just as the rise of the internet has done.

Sindsdien hebben wij op talloze plaatsen presentaties en lezingen gegeven over Bitcoin, Cryptogeld en Blockchain. Since then we have given countless presentations and lectures about Bitcoin, crypto currencies and Blockchain. Since then we have given countless presentations and lectures about Bitcoin, crypto currencies and Blockchain.Spreker op congres

Wat kunnen we voor u betekenen? What can we do for you? What can we do for you?

Wij helpen u graag met het verzorgen van een presentatie of training. We are happy to help you organizing a presentation or training. We are happy to help you organizing a presentation or training.

Enkele voorbeelden van kennisdeling die we met regelmaat verzorgen: Some examples of knowledge sharing that we regularly provide: Some examples of knowledge sharing that we regularly provide:

 • Als spreker op een congres of seminar
 • Presentatie op een bedrijfsavond (kennisavond)
 • Lezing op universiteit of hogeschool
 • Workshop voor een ondernemersvereniging
 • Presentatie voor een MT
 • Eéndaagse training
 • As a speaker at a conference or seminar
 • Presentation for knowledge sharing events at companies.
 • Lecture at university or college
 • Workshop for an entrepreneurial association
 • Presentation for an MT
 • One-day training
 • As a speaker at a conference or seminar
 • Presentation for knowledge sharing events at companies.
 • Lecture at university or college
 • Workshop for an entrepreneurial association
 • Presentation for an MT
 • One-day training

 

Flexibel Flexible Flexible

Door de uitgebreide parate kennis over het onderwerp zijn we zeer flexibel en kunnen ingaan op specifieke wensen. Due to the extensive knowledge of the subject, we are very flexible and can respond to specific wishes. Due to the extensive knowledge of the subject, we are very flexible and can respond to specific wishes.

Wij werken nooit een standaard presentatie af, maar geven ons publiek ook gedurende het verhaal uitgebreid de kans om vragen te stellen zonder daarbij de focus te verliezen. Op die manier wordt het een boeiend interactief verhaal. Wij kunnen zowel vooraf wensen bespreken als tijdens een presentatie of training dieper ingaan op bepaalde onderwerpen wanneer we merken dat daar behoefte aan is. We never run through a standard presentation, but during the talk we like give our audience the opportunity to ask questions. In this way it becomes a fascinating interactive event. We can discuss your wishes in advance but are able to dive deeper into specific subjects during a presentation or training when we notice that there is a need for it. We never run through a standard presentation, but during the talk we like give our audience the opportunity to ask questions. In this way it becomes a fascinating interactive event. We can discuss your wishes in advance but are able to dive deeper into specific subjects during a presentation or training when we notice that there is a need for it.

 

Waarom team BitKassa? Why team BitKassa? Why team BitKassa?

Wij onderscheiden ons door jarenlange praktijkervaring. We distinguish ourselves through years of practical experience. We distinguish ourselves through years of practical experience.

Het grootste deel van onze kennis hebben we opgedaan in de praktijk doordat BitKassa dagelijks veel bitcoin-transacties verwerkt. De problemen die we daarbij zijn tegen gekomen en de oplossingen die we hebben toegepast delen we graag in onze lezingen. Wij zijn als geen ander in staat om complexe materie voor iedereen begrijpelijk te maken. We have gained moest of our knowledge on the job as BitKassa processes a lot of bitcoin transactions on a daily basis. We like to share the problems we have encountered and the solutions we have applied in our lectures. We are, like no other, capable of explaining complex matters for everyone to understand. We have gained moest of our knowledge on the job as BitKassa processes a lot of bitcoin transactions on a daily basis. We like to share the problems we have encountered and the solutions we have applied in our lectures. We are, like no other, capable of explaining complex matters for everyone to understand.

En... wij doen dit alles met zeer veel passie! And... we do all this with a lot of passion! And... we do all this with a lot of passion!

 

Neem contact op Contact us Contact us

Laat een bericht achter zodat we contact met u kunnen opnemen. Leave a message so we can contact you. Leave a message so we can contact you.

De vergoeding die wij vragen hangt af van de vorm waarin we onze kennis delen en van het type organisatie dat ons inhuurt. Voor een lezing tot 2 uur voor een commerciële organisatie vragen we € 499,- excl. BTW. Als u in het bericht laat weten wat uw wensen zijn dan nemen we spoedig contact op. Our fees depends on the form in which we share our knowledge and on the type of organization that hires us. For a lecture up to 2 hours for a commercial organization, we ask € 499, - excl. VAT. If you leave us a message with your specific wishes, we will contact you shortly. Our fees depends on the form in which we share our knowledge and on the type of organization that hires us. For a lecture up to 2 hours for a commercial organization, we ask € 499, - excl. VAT. If you leave us a message with your specific wishes, we will contact you shortly.

BitKassa B.V. - Jansbinnensingel 26, Arnhem  The Netherlands