BitKassa stopt BitKassa closing down BitCaja closing down

Arnhem, 15 mei 2020

Update Update Update

Update van ons vorige bericht (zie hieronder):

Niet op 17 mei maar op 20 mei zal BitKassa alle omwisseldiensten stilleggen. Een dag later zal de nieuwe wetgeving ingaan.

We kunnen onze betaaldienst blijven aanbieden maar wel met een aanpassing: We zetten de bitcoins niet meer om naar euro's, maar sturen de bitcoinbedragen door naar de wallet van de ondernemer. BitKassa bewaart geen bitcoins van klanten. De accounts van klanten die op dit moment euro's ontvangen worden geblokkeerd en kunnen geen nieuwe betalingen ontvangen totdat deze instellingen zijn aangepast en wij een bitcoinadres hebben ontvangen waarnaar uitgekeerd kan worden.

Helaas kwamen onze inkomsten voornamelijk uit de omwisseldiensten en vallen deze nu volledig weg. De reden dat we de betaaldienst in deze vorm doorzetten is omdat wij het gebruik van Bitcoin als betaalmiddel willen blijven stimuleren en ondernemers willen helpen met het accepteren van bitcoins. Bijvoorbeeld in Arnhem Bitcoinstad.

Update of our previous message (see below):

Not on May 17, but on May 20, BitKassa will shut down all exchange services. The new legislation will take effect a day later.

We are able to continue offering our payment service, but with an adjustment: We no longer convert the bitcoins to euros, but forward the bitcoin amounts to the merchant's wallet. BitKassa does not store bitcoins for customers. The accounts of customers currently receiving euros will be suspended and will not be able to receive new payments until these settings are adjusted and we have received a Bitcoin address to which we should payout.

Unfortunately, our income mainly came from the exchange services and is now completely gone. The reason we continue the payment service in this form is because we want to continue to stimulate the use of Bitcoin as a payment method and to help merchants accept bitcoins. For example in Arnhem Bitcoin City.


Team BitCajaArnhem, May 5th 2020

BitKassa stopt. BitKassa is closing down. BitCaja is closing down.

Met pijn in ons hart moeten we mededelen dat we ermee stoppen op 17 mei 2020. De hoofdreden is dat we ons niet langer willen committeren aan de grillen van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën dat DNB op haar wenken bedient in het kapotreguleren van Nederlandse Bitcoinbedrijven.

Gisterenmiddag werd bekend dat de toezichtkosten voor bitcoinbedrijven in 2020 waarschijnlijk circa 25.000 euro bedragen (5.000 euro registratie kosten + iets minder dan 20.000 euro basisbedrag). Ongeacht de omvang van het bedrijf. Dit ondanks de toezegging van Minister Hoekstra in de Eerste Kamer dat de kosten proportioneel zouden zijn. Dit is voor een klein bedrijf als BitKassa al een zeer fors bedrag. Maar helaas is daarmee de kous nog niet af.

It is with a heavy heart and great disappointment that we announce to close down our services on May 17, 2020. Main reason is we no longer want to commit to the excessive demands of the Dutch Central Bank, and the Dutch Ministry of Finance who does a great job serving the Dutch Central Bank in enforcing unreasonable regulation upon Dutch Bitcoin companies.

Yesterday it became clear that the mandatory fee for Bitcoin companies in 2020 will be approximately 25,000 euros (5,000 euros registration fee plus almost 20,000 euros basic costs). Regardless of the size of the company. Despite the earlier statement of Minister Hoekstra in the Senate that the costs would be proportionally. This alone is already a considerable cost for a small company like ourselves. However there's more to it.

It is with a heavy heart and great disappointment that we announce to close down our services on May 17, 2020. Main reason is we no longer want to commit to the excessive demands of the Dutch Central Bank, and the Dutch Ministry of Finance who does a great job serving the Dutch Central Bank in enforcing unreasonable regulation upon Dutch Bitcoin companies.

Yesterday it became clear that the mandatory fee for Bitcoin companies in 2020 will be approximately 25,000 euros (5,000 euros registration fee plus almost 20,000 euros basic costs). Regardless of the size of the company. Despite the earlier statement of Minister Hoekstra in the Senate that the costs would be proportionally. This alone is already a considerable cost for a small company like ourselves. However there's more to it.

De bovenstaande toezichtkosten gaan namelijk uit van dat er zich 75 bedrijven registreren en mochten dit er onverhoopt minder worden (zelfs DNB geeft aan dat 75 ruim gekozen is) dan volgt er nog een naheffing in 2021 om het gat in de begroting van DNB te dichten. Linksom of rechtsom moeten de Nederlandse Bitcoinbedrijven namelijk samen 1,7 miljoen euro aan toezichtkosten ophoesten voor nog geen 8 maanden toezicht in 2020. Dit is gemiddeld genomen significant meer dan wat een trustkantoor of creditcard maatschappij betaalt. En dus moordend voor startups.

The regulatory fees above are based on the assumption that 75 companies will file for registration. If this turns out to be less (even the Dutch Central Bank itself agrees that 75 may be too optimistic) then an additional surtax will follow to compensate for the difference. Altogether the Dutch Bitcoin companies will have to pay 1.7 million euros in total, for less than 8 months of regulation in 2020 alone. On average this is more than trusts or credit card companies are paying. This is killing for startups.

The regulatory fees above are based on the assumption that 75 companies will file for registration. If this turns out to be less (even the Dutch Central Bank itself agrees that 75 may be too optimistic) then an additional surtax will follow to compensate for the difference. Altogether the Dutch Bitcoin companies will have to pay 1.7 million euros in total, for less than 8 months of regulation in 2020 alone. On average this is more than trusts or credit card companies are paying. This is killing for startups.

Wij hebben er geen vertrouwen in dat de kosten in 2021 ineens minder zullen zijn. Sterker nog als we onze lotgenoten van de VBIN aanhoren zouden we juist moeten rekenen op een jaarlijkse flinke toename in de kosten, mede omdat DNB haar eigen begroting niet haalt. Het risico voor het niet halen van de begroting van DNB ligt niet bij DNB, maar bij de partijen die onder het toezicht vallen van DNB, die krijgen dan een naheffing.

Furthermore we have no confidence at all that these annual costs will be less next year. In fact, looking at the VBIN who have been facing similar regulations, a considerable annual increase is more likely, as the Dutch Central Bank fails to meet their own budget. Strangely enough, not meeting their budget is not at the Dutch Central Bank's own risk, but is simply being passed on to the businesses under their regulation.

Furthermore we have no confidence at all that these annual costs will be less next year. In fact, looking at the VBIN who have been facing similar regulations, a considerable annual increase is more likely, as the Dutch Central Bank fails to meet their own budget. Strangely enough, not meeting their budget is not at the Dutch Central Bank's own risk, but is simply being passed on to the businesses under their regulation.

En dat brengt ons bij het punt dat ons bewogen heeft om met BitKassa te beginnen: Er is heel veel mis met het huidige financiële systeem. De risico's worden niet gedragen door de partijen die in goede tijden de vruchten plukken en de belastingbetalers draaien hiervoor op. Het huidige beleid van geldschepping is onhoudbaar en gaat vroeg of laat (hoe later hoe erger) voor enorme maatschappelijke problemen zorgen.

Which brings us to the reason why we originally started BitKassa in the first place: we feel the existing financial system is fundamentally broken. The banking system profits from taking enormous risks, at the taxpayer's expense. The current system of money creation is unsustainable and will inevitably cause catastrophic damage sooner or later, both socially and economically.

Which brings us to the reason why we originally started BitCaja in the first place: we feel the existing financial system is fundamentally broken. The banking system profits from taking enormous risks, at the taxpayer's expense. The current system of money creation is unsustainable and will inevitably cause catastrophic damage sooner or later, both socially and economically.

Wij willen laten zien dat er een alternatief bestaat, een onafhankelijk geldsysteem waarbij de gebruikers zelf de baas zijn en niet zijn overgeleverd aan het gevaarlijke monetaire spel dat centrale banken momenteel spelen. Het is voor ons daarom extra cru dat uitgerekend DNB als toezichthouder werd aangewezen.

We want to show there is an alternative. An independent money and payment system where the users themselves are in charge, rather than being exposed to destructive monetary politics of central banks. It is all the more regrettable that the Dutch Central Bank has been appointed as regulator for the cryptocurrency market.

We want to show there is an alternative. An independent money and payment system where the users themselves are in charge, rather than being exposed to destructive monetary politics of central banks. It is all the more regrettable that the Dutch Central Bank has been appointed as regulator for the cryptocurrency market.

Naast de grote financiële kostenpost dwingt DNB ook verregaande regelgeving af. Deze regeldruk is ons inziens buitenproportioneel voor een bedrijf als BitKassa en de aard en omvang van onze diensten.

We willen wel benadrukken dat wij niet tegen toezicht in het algemeen zijn en dat we al langer hebben gepleit voor het kunnen melden van verdachte transacties bij de FIU (Financial Intelligence Unit).

Besides the considerable financial burden, the Dutch Central Bank also imposes extensive and excessive regulation. We consider these regulatory demands to be disproportionate to the size and nature of our business.

We want to stress the fact that we are not against regulation per se, and have actually vouched for reporting suspicious transactions with the FIU (Financial Intelligence Unit).

Besides the considerable financial burden, the Dutch Central Bank also imposes extensive and excessive regulation. We consider these regulatory demands to be disproportionate to the size and nature of our business.

We want to stress the fact that we are not against regulation per se, and have actually vouched for reporting suspicious transactions with the FIU (Financial Intelligence Unit).

We zijn ook niet te beroerd om de hand in eigen boezem te steken. BitKassa is opgericht in 2014 en is nu zes jaar later nog steeds een kleine speler en dat maakt ons nu te zwak. Commercieel gezien hebben andere Nederlandse spelers het gewoon veel beter gedaan dan wij en dat verdient ons respect. We hopen dan ook van harte dat ze dit succes kunnen volhouden ondanks alle ontwikkelingen.

Al met al was het een ongekend avontuur waarin we prachtige dingen hebben gedaan. Zo waren we het eerste Nederlandse bedrijf dat Lightning Network transacties ondersteunt en waren we natuurlijk zeer betrokken bij Arnhem Bitcoinstad waar je op meer dan 100 plaatsen met bitcoins kunt betalen. En de enorme toestroom aan klanten eind 2017 zullen we ook niet vergeten.

We'll also acknowledge our own part in all this. We started BitKassa in 2014 and we're still a small player in the market today, which now weakens our position to deal with this hurdle. From a commercial point of view, other Dutch Bitcoin companies did a better job and we respect them for that. We sincerely hope they will be able to remain in business despite these current developments.

It's been an epic journey with many important milestones. We were the first Dutch company to process Lightning Network transactions. And obviously we were very much involved in Arnhem Bitcoin City where you can pay with Bitcoin in more than 100 places. Also the enormous influx of customers at the end of 2017 was a very memorable time.

We'll also acknowledge our own part in all this. We started BitCaja in 2014 and we're still a small player in the market today, which now weakens our position to deal with this hurdle. From a commercial point of view, other Dutch Bitcoin companies did a better job and we respect them for that. We sincerely hope they will be able to remain in business despite these current developments.

It's been an epic journey with many important milestones. We were the first Dutch company to process Lightning Network transactions. And obviously we were very much involved in Arnhem Bitcoin City where you can pay with Bitcoin in more than 100 places. Also the enormous influx of customers at the end of 2017 was a very memorable time.

Hoe nu verder? Now what? Now what?

Allereerst zullen we onze klanten helpen met zoeken naar een alternatief voor onze diensten en wanneer dat achter de rug is gaan we ons bezinnen op nieuwe plannen. Ons enthousiasme voor Bitcoin is alleen maar toegenomen, dus de kans is groot dat we op een of andere manier ons hiermee bezig zullen blijven houden. Maar dan wel met producten of diensten die niet onder het toezicht van DNB vallen.

First of all we wish to help our clients finding alternative services. Next, we'll contemplate on new things to come. Our enthusiasm for Bitcoin has only increased over time, so we are very likely still to be involved with Bitcoin one way or another. But that'll be with projects not subject to central bank regulation.

First of all we wish to help our clients finding alternative services. Next, we'll contemplate on new things to come. Our enthusiasm for Bitcoin has only increased over time, so we are very likely still to be involved with Bitcoin one way or another. But that'll be with projects not subject to central bank regulation.

We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen jaren heeft gesteund. Het was een fantastische tijd en ondanks dat BitKassa stopt, leeft Bitcoin uiteraard door!

We want to thank everyone who has supported us throughout the years. We are honored to have been part of all this, and although BitKassa is now shutting down, of course Bitcoin marches on!

We want to thank everyone who has supported us throughout the years. We are honored to have been part of all this, and although BitCaja is now shutting down, of course Bitcoin marches on!


Team BitCaja

 


Patrick van der Meijde, Annet de Boer, Rogier EijkelhofP.S. We hebben een lijstje opengesteld met daarin de meest voor de hand liggende vragen (FAQ). Note: we opened a list of the most obvious questions (FAQ). Note: we opened a list of the most obvious questions (FAQ).