Voorwaarden Betaaldiensten BitKassa - Terms and conditions payment services BitKassa - Terms and conditions payment services  
per 22 april 2021 as of April 22, 2021 as of April 22, 2021

BitKassa B.V. biedt verschillende betaaloplossingen om bitcoinbetalingen te verwerken: BitKassa B.V. offers several solutions for the processing of bitcoin payments: BitKassa B.V. offers several solutions for the processing of bitcoin payments:

BitKassa POS: Het point-of-sale kassasysteem voor betalingen op locatie. BitKassa POS: The point of sale system for location based payments BitKassa POS: The point of sale system for location based payments
BitFactuur: Het factuursysteem voor betalingen per factuur. BitFactuur (BitInvoice): The invoicing system BitFactuur (BitInvoice): The invoicing system
BitKassa voor webwinkels: Betaalsysteem voor webwinkels. BitKassa for web shops: Our payment system for web shops. BitKassa for web shops: Our payment system for web shops.

De onderstaande voorwaarden zijn voor deze diensten van toepassing. The following terms and conditions apply for these services. The following terms and conditions apply for these services.

Definities Definitions Definitions

 • Afnemer: De ondernemer die betalingen in bitcoins accepteert en hiervoor BitKassa’s betaaldiensten gebruikt. Voorbeeld: Restauranthouder of webwinkel-eigenaar. Client: The merchant who accepts payments in bitcoins and uses BitKassa’s services to do so. For instance: a proprietor of a restaurant or a web shop. Client: The merchant who accepts payments in bitcoins and uses BitKassa’s services to do so. For instance: a proprietor of a restaurant or a web shop.
 • Klant van Afnemer: Degene die de diensten/producten van Afnemer betaalt met bitcoins. Voorbeeld: Een klant die een koffie nuttigt Customer of Client: the person or entity paying a Client with bitcoins. For instance: A guest in a restaurant buying a cup of coffee. Customer of Client: the person or entity paying a Client with bitcoins. For instance: A guest in a restaurant buying a cup of coffee.
 • Betalingstransactie: Een bitcoinbetaling van een Klant van Afnemer via BitKassa’s betaaldiensten. Voorbeeld: Een klant rekent de koffie af met bitcoins en Afnemer gebruikt BitKassa’s betaaldiensten. Payment Transaction: A bitcoin payment by a customer to a Client using BitKassa’s services. Payment Transaction: A bitcoin payment by a customer to a Client using BitKassa’s services.
 • Uitbetaling: BitKassa B.V. betaalt uit aan Afnemer op basis van de betalingstransacties. Payout: BitKassa pays to Client based on Payment Transactions. Payout: BitKassa pays to Client based on Payment Transactions.

Voorwaarden Conditions Conditions

 1. BitKassa B.V. biedt de betaaldiensten alleen aan voor bedrijven die producten en of diensten leveren of aan goededoelenorganisaties die donaties ontvangen. BitKassa B.V. only provides it's services to companies offering goods and/or services or to non-profit organizations receiving donations. BitKassa B.V. only provides it's services to companies offering goods and/or services or to non-profit organizations receiving donations.
 2. Afnemer mag de BitKassa betaaldiensten alleen gebruiken voor het in rekening brengen van zijn gebruikelijke producten of diensten aan zijn klanten. Het is Afnemer niet toegestaan om een “Bitcoin wissel of swap dienst” te leveren en hiervoor de betaaldiensten van BitKassa te gebruiken. The Client can only use BitKassa's services to charge it's regular goods or services to it's customers. The Client is not permitted to set up a “Bitcoin exchange or swap service” and use BitKassa's payment services. The Client can only use BitKassa's services to charge it's regular goods or services to it's customers. The Client is not permitted to set up a “Bitcoin exchange or swap service” and use BitKassa's payment services.
 3. BitKassa bepaalt per betalingstransactie de omwisselkoers bitcoin/euro. Deze koers wordt o.a. bepaald op basis van de op dat moment geldende koersen bij grote handelsplatformen. Deze koers kan afwijken van de koers die in wallet-software getoond wordt. BitKassa determiners the bitcoin/euro exchange rate for each transaction. The exchange rate is among other things based on the actual rates of the big online trading platforms. The used rate is not necessarily equal to the rate shown by wallet software. BitKassa determiners the bitcoin/euro exchange rate for each transaction. The exchange rate is among other things based on the actual rates of the big online trading platforms. The used rate is not necessarily equal to the rate shown by wallet software.
 4. BitKassa kan bij een betaling een extra vergoeding opnemen t.b.v. tranactiekosten die BitKassa maakt om de ontvangen bitcoins te kunnen uitgeven (bijvoorbeeld uitkeren naar Afnemer). Deze vergoeding is geen onderdeel van de Betalingstransactie aan Afnemer. BitKassa can add an extra fee with an payment to offset the transaction fee BitKassa has to pay to move the received bitcoins (for instance to pay a Client). This fee will not be part of the Payout to Customer. BitKassa can add an extra fee with an payment to offset the transaction fee BitKassa has to pay to move the received bitcoins (for instance to pay a Client). This fee will not be part of the Payout to Customer.
 5. BitKassa B.V. streeft ernaar openstaande tegoeden binnen 1 werkdag uit te betalen, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen. Afnemer ontvangt per e-mail een overzicht van de verwerkte betalingstransacties. Alleen op expliciet verzoek van Afnemer kan BitKassa B.V. maandelijks uitbetalen (bijvoorbeeld om administratie te vereenvoudigen). Uitbetaling per maand kan alleen worden gedaan voor Afnemers die structureel minder dan voor 1000 euro per maand aan betalingen ontvangen. BitKassa always tries to pay all outstanding payments within one office day, though at the latest within five office days. The Client will receive an email containing a summary of all handled transactions. Only at the explicit request of the Client will BitKassa switch to monthly payment, said monthly payment being only available to Clients who structurally receive less then one thousand euros worth of payments per month. BitKassa always tries to pay all outstanding payments within one office day, though at the latest within five office days. The Client will receive an email containing a summary of all handled transactions. Only at the explicit request of the Client will BitKassa switch to monthly payment, said monthly payment being only available to Clients who structurally receive less then one thousand euros worth of payments per month.
 6. BitKassa B.V. verstuurt uitbetalingen met een lage vergoeding aan het bitcoin netwerk. In situaties van grote drukte op het bitcoin netwerk kan het voorkomen dat uitbetalingstransacties later plaatsvinden dan reeds eerder genoemd. BitKassa will send outstanding payments with a low fee to the bitcoin network. In case of congestion of transactions on the bitcoin network, payout transactions may be postponed. BitKassa will send outstanding payments with a low fee to the bitcoin network. In case of congestion of transactions on the bitcoin network, payout transactions may be postponed.
 7. Hoewel BitKassa B.V. haar uiterste best doet om de diensten te allen tijde beschikbaar te hebben kan BitKassa B.V. niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door een storing BitKassa’s betaaldiensten (tijdelijk) niet beschikbaar is. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het faciliteren van andere betalingsmogelijkheden aan zijn of haar klanten. Although BitKassa will always do it’s utmost to provide a 24/7 availability of it’s services, it can not be held responsible for any damage during a period of unavailability of services. It is the Client’s responsibility to offer his or her customers alternative payment options. Although BitKassa will always do it’s utmost to provide a 24/7 availability of it’s services, it can not be held responsible for any damage during a period of unavailability of services. It is the Client’s responsibility to offer his or her customers alternative payment options.
 8. Zowel Afnemer als BitKassa B.V. kunnen de overeenkomst m.b.t. BitKassa’s betaaldiensten zonder opzegtermijn beëindigen. Wanneer het initiatief voor het opzeggen bij BitKassa B.V. ligt, zal BitKassa B.V. Afnemer ervan op de hoogte brengen dat de overeenkomst is beëindigd. Both the Client and BitKassa have the option of ending it’s agreement without notice. Should the initiative to end the agreement be with BitKassa, the Client will be notified of this. Both the Client and BitKassa have the option of ending it’s agreement without notice. Should the initiative to end the agreement be with BitKassa, the Client will be notified of this.
 9. Bij opzeggen van de overeenkomst zal BitKassa B.V. eventuele openstaande tegoeden volgens de gebruikelijke procedure uitkeren aan Afnemer mits er geen sprake is van een situatie waarin dit niet kan, zoals bij vermoeden van fraude. In case of an ending to to the agreement BitKassa will ensure payouts of all outstanding assets, in compliance with these terms, to the Client unless there are circumstances making this impossible, as for instance in case of fraud. In case of an ending to to the agreement BitKassa will ensure payouts of all outstanding assets, in compliance with these terms, to the Client unless there are circumstances making this impossible, as for instance in case of fraud.
 10. Bij vermoeden van fraude of misbruik behoudt BitKassa B.V. zich het recht voor om uitbetalingen op te schorten totdat uitgesloten is dat er sprake is van fraude of misbruik. BitKassa kan hierbij vragen om extra informatie met betrekking tot betalingstransacties. In suspicion of fraud or abuse BitKassa will postpone all payments until such a time fraud and or abuse will have been proven not to have occurred. To ascertain the truth in these matters BitKassa will possibly have to ask for additional information regarding Payment Transactions. In suspicion of fraud or abuse BitKassa will postpone all payments until such a time fraud and or abuse will have been proven not to have occurred. To ascertain the truth in these matters BitKassa will possibly have to ask for additional information regarding Payment Transactions.
 11. De aansprakelijkheid van BitKassa B.V., in het geval van technische of administratieve fouten die aan BitKassa zelf te wijten zijn, is beperkt tot 1000 euro per Afnemer-account. BitKassa’s liability, in case of technical and/or administrative errors due to BitKassa itself, is limited to 1000 (one thousand) euros per Client account. BitKassa’s liability, in case of technical and/or administrative errors due to BitKassa itself, is limited to 1000 (one thousand) euros per Client account.
 12. Deze voorwaarden kunnen te allen tijden door BitKassa B.V. worden aangepast. De datum van laatste wijziging wordt bovenaan weergegeven en vanaf dit moment gelden de aangepaste voorwaarden. These terms and conditions are subject to changes by BitKassa B.V.. The date of the last change to these terms will be shown at the top of this document. Changes apply from the shown date. These terms and conditions are subject to changes by BitKassa B.V.. The date of the last change to these terms will be shown at the top of this document. Changes apply from the shown date.
 13. Wanneer de voorwaarden niet voorzien in een bepaalde situatie, probleem of antwoord, heeft BitKassa B.V. een bepalende stem. Should these terms not apply to a situation, problem or answer, BitKassa B.V. itself will have the determining vote. Should these terms not apply to a situation, problem or answer, BitKassa B.V. itself will have the determining vote.
 14. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Only Dutch law applies to these terms. Only Dutch law applies to these terms.
 15. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. Disputes will be submitted to the Arnhem District Court. Disputes will be submitted to the Arnhem District Court.
BitKassa B.V. - Jansbinnensingel 26, 6811 AL Arnhem   The Netherlands