Hulp voor (aankomend) Bitcoin gebruikers Help for (potential) Bitcoin users Help for (potential) Bitcoin users

Wat heb ik nodig om met bitcoins te kunnen betalen What do I need to be able to pay with bitcoins What do I need to be able to pay with bitcoins

 • Een apparaat dat buiten de deur een internetverbinding kan maken: smartphone of tablet A device that is capable of connecting to the internet when you are not at home: like a smartphone or tablet A device that is capable of connecting to the internet when you are not at home: like a smartphone or tablet
 • Installeer daarop een wallet (portemonnee); u heeft dan ook direct een bitcoin adres (rekeningnummer). Zie ook deze pagina: Install a wallet; you will also automatically get a bitcoin address (your 'account number'). See also this page: Install a wallet; you will also automatically get a bitcoin address (your 'account number'). See also this page: Bitcoin-wallet
 • Online bitcoins kopen kan via iDEAL bij diverse Nederlandse partijen. Bitcoins can be purchased online using iDEAL (Dutch) at several parties. Bitcoins can be purchased online using iDEAL (Dutch) at several parties. We have a list of bitcoin companies where you can safely buy or sell bitcoins.
Eenmaal een klein bedrag aan euro's op uw bitcoin adres gezet, kunt u daarmee op locatie betalen. If you have a small amount in euros on your bitcoin address, you can use it to pay at a merchant's location. If you have a small amount in euros on your bitcoin address, you can use it to pay at a merchant's location.

 

Het betalen van uw rekening met bitcoins, via BitKassa Paying your bill with bitcoins, via BitKassa Paying your bill with bitcoins, via BitCaja

De medewerker toetst het bedrag in op de BitKassa betaalpagina. De QR code die in beeld verschijnt scant u met uw bitcoin wallet op uw eigen smartphone of tablet: The merchant enters the amount on the BitKassa payment website. Scan the QR code that becomes visible using a bitcoin wallet on your smartphone or tablet: The merchant enters the amount on the BitCaja payment website. Scan the QR code that becomes visible using a bitcoin wallet on your smartphone or tablet:
 1. In uw wallet zit een knop "Send" > "Scan QR code" In your wallet you will find a button "Send" > "Scan QR code" In your wallet you will find a button "Send" > "Scan QR code"
 2. Uw camera wordt geactiveerd, richt de telefoon op de QR code en houdt enkele seconden stil Your camera is activated, please aim the lens on the QR code and keep still for a couple of seconds. Your camera is activated, please aim the lens on the QR code and keep still for a couple of seconds.
  meestal geven kleine lichtpuntjes aan hoe de telefoon de QR probeert te lezen usually small dots show how your phone tries to read the QR code usually small dots show how your phone tries to read the QR code
 3. Uw telefoon toont het bedrag en het adres waar het heen moet. U bevestigt de betaling en de transactie wordt verstuurd. Your phone shows the amount and the receiver's address. Confirm the payment and the transaction will be sent. Your phone shows the amount and the receiver's address. Confirm the payment and the transaction will be sent.
BitKassa ziet deze betaling binnen enkele seconden en dit is op het scherm van de ondernemer zichtbaar BitKassa notices the payments within a couple of seconds and this will be visible at the merchant's screen as well BitCaja notices the payments within a couple of seconds and this will be visible at the merchant's screen as well

Duurt dit langer dan enkele seconden, controleer dan de internetverbinding van uw telefoon: If it takes longer than a number of seconds, please check the internet connection of your phone: If it takes longer than a number of seconds, please check the internet connection of your phone:
· bij wifi netwerken waarop ingelogd moet worden wacht uw telefoon misschien op een wachtwoord, zet in dat geval wifi uit · at WiFi networks that need a login, your phone may be waiting for a password. In that case, disable WiFi. · at WiFi networks that need a login, your phone may be waiting for a password. In that case, disable WiFi.
· bij slechte satelliet ontvangst zoek een plek bij het raam · bad satellite reception? Try a location close to a window · bad satellite reception? Try a location close to a window

 

Betaal niet vanuit een exchange Do not pay from an exchange Do not pay from an exchange

Net zoals u uw boodschappen niet met een acceptgiro of via internetbankieren betaalt, kan het betalen bij een ondernemer ter plaatse ook niet vanaf een exchange (handelsplatform voor bitcoins). Zulke overboekingen komen te laat binnen. Gebruik een normale mobiele of online wallet Just like you cannot pay your groceries at a supermarket using internet-banking or a giro credit slip, you can also not pay a merchant using transactions that come from an exchange (platform for bitcoins). These transactions arrive too late. Use a normal mobile- or online (web)wallet. Just like you cannot pay your groceries at a supermarket using internet-banking or a giro credit slip, you can also not pay a merchant using transactions that come from an exchange (platform for bitcoins). These transactions arrive too late. Use a normal mobile- or online (web)wallet.

 

Stel niet zelf een lagere fee in, in uw wallet Do not lower the standard fee, in your wallet Do not lower the standard fee, in your wallet

Wallets hanteren een standaard transactiefee die bestemd is voor computers (miners) die capaciteit inzetten voor het wereldwijde bitcoinnetwerk. Dit gaat hooguit om enkele centen. Transacties met een te lage of ontbrekende fee lopen doorgaans vertraging op. Voor een succesvolle bitcoinbetaling dient u de standaard fee te gebruiken. Wallets handle a standard transactionfee which is meant for computers (miners) that supply capacity for the worldwide bitcoinnetwork. This is normally a couple of cents. Transaction with a too low of a fee or no fee at all tend to get delayed. For a succesful bitcointransaction you are advised not to alter the standard fee in your wallet. Wallets handle a standard transactionfee which is meant for computers (miners) that supply capacity for the worldwide bitcoinnetwork. This is normally a couple of cents. Transaction with a too low of a fee or no fee at all tend to get delayed. For a succesful bitcointransaction you are advised not to alter the standard fee in your wallet.

 

Ik heb betaald maar BitKassa zegt van niet I paid but BitKassa claims I did not I paid but BitCaja claims I did not

Dit is zeer onwaarschijnlijk bij valide transacties, maar kan wellicht voorkomen als er problemen zijn met de verbinding aan de kant van de betaler of de ontvanger, of in het BitKassa systeem. This is very unlikely with valid transactions but it could happen when there are connection problems eitherway on the side of the payer or the receiver, or in the BitKassa system. This is very unlikely with valid transactions but it could happen when there are connection problems eitherway on the side of the payer or the receiver, or in the BitCaja system.

BitKassa keert de ondernemer alleen euro's uit als er een groene melding op het scherm verschijnt. Gebeurt dit niet, check dan of uw internetverbinding werkt, en probeer het nogmaals (u hoeft nooit bang te zijn dat u dubbel betaalt, zie onder). BitKassa only pays Euros when the green message appeared on the screen. If this does not happen, check your internet connection and try again (you do not have to worry that you will pay twice, see below). BitCaja only pays Euros when the green message appeared on the screen. If this does not happen, check your internet connection and try again (you do not have to worry that you will pay twice, see below).
Lukt het dan nog steeds niet, dan zult u ter plaatse uw rekening op andere wijze moeten voldoen. Wij willen dit probleem wel onderzoeken, noteer dus datum en tijdstip, uw bitcoin adres en telefoonnummer/email, en de ondernemer of plaats waar u hebt willen betalen. Als blijkt dat uw bitcoins alsnog zijn afgeschreven zijn naar een adres van ons dan vergoeden wij dit. If it still does not work, you would have pay with other means. We will investigate this problem though, so please jot down the date and time, your bitcon address and telephonenumber / email, and the merchant (its location) where you wanted to make the payment. If your bitcoins have been transferred to one of our addresses eventually, we will send them back to you. If it still does not work, you would have pay with other means. We will investigate this problem though, so please jot down the date and time, your bitcon address and telephonenumber / email, and the merchant (its location) where you wanted to make the payment. If your bitcoins have been transferred to one of our addresses eventually, we will send them back to you.
Mail ons op Email us at Email us at help@bitkassa.nl

 

Maak een backup van uw wallet Please remember to make a backup of your wallet Please remember to make a backup of your wallet

Tip: anders dan een portemonnee met euro's, kunt u van een bitcoin wallet een backup maken, en beveiligen met een wachtwoord. Zo raakt u in geval van verlies of diefstal van uw telefoon of tablet, uw bitcoins niet kwijt. Tip: unlike a regular wallet with Euros, you can make a backup from your bitcoin wallet and save it with a password. If you lose your wallet you will not lose your bitcoins. Tip: unlike a regular wallet with Euros, you can make a backup from your bitcoin wallet and save it with a password. If you lose your wallet you will not lose your bitcoins.

Hulp voor ondernemers met BitKassa Help for entrepreneurs with BitKassa Help for entrepreneurs with BitCaja

Openen van de betaalpagina Opening the payment page Opening the payment page

 1. Blijf rustig :-) Stay calm :-) Stay calm :-)
 2. Open een internetbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome) Open an internetbrowser (for example Google Chrome) Open an internetbrowser (for example Google Chrome)
 3. Ga naar: www.BitKassa.nl / betaal / mijnbedrijf ("mijnbedrijf" = uw bedrijfsnaam) Go to: www.BitKassa.nl / pay / mycompany ("mycompany" = your company's name) Go to: www.BitKassa.nl / pagar / mycompany ("mycompany" = your company's name)
 4. Druk op "Verwerk betaling" Press "New payment" Press "New payment"
 5. Volg de instructies op het scherm - scroll naar beneden voor een overzicht van schermafbeeldingen als u wilt zien hoe de schermen eruit zien. Follow the instructions on the screen - if you want to view the screens scroll down for the screenshots. Note that they are all still in Dutch for now. Follow the instructions on the screen - if you want to view the screens scroll down for the screenshots. Note that they are all still in Dutch for now.

 

Het betaalmoment in de praktijk A demonstration of the payment A demonstration of the payment

 • De QR code is het plaatje wat de klant nodig heeft (zie afbeelding rechts) The QR code is the image that your customer needs to see (see image on the right) The QR code is the image that your customer needs to see (see image on the right)

 • De klant heeft zelf een apparaat die de code scant The customer has a device that scans the code The customer has a device that scans the code
  Bijvoorbeeld een telefoon, tablet of Google Glass bril (afbeelding rechtsonder) For example a smartphone, tablet or Google Glass (image below) For example a smartphone, tablet or Google Glass (image below)

 • Geef de klant de gelegenheid om te scannen: Allow your customer to scan: Allow your customer to scan:
  Plaats het scherm met de QR code maximaal 10cm van de klant, in voldoende licht Place the screen with the QR code within 10cm distance of your customer in sufficient light. Place the screen with the QR code within 10cm distance of your customer in sufficient light.
  Geef de klant ruimte en tijd om te scannen door het scherm stil te houden. Give your customer the space and time to scan by keeping the screen steady. Give your customer the space and time to scan by keeping the screen steady.
  De QR code blijft 15 minuten geldig The QR code will be valid for 15 minutes The QR code will be valid for 15 minutes

 • Klant betaalt, scherm toont "De betaling is onderweg" (max 5 seconden) Customer pays, screen shows "Payment incoming" (5 seconds max) Customer pays, screen shows "Payment incoming" (5 seconds max)
  Na het scannen, wordt de betaling binnen enkele seconden 'gezien' door BitKassa After scanning, the payment is 'seen' by BitKassa within seconds After scanning, the payment is 'seen' by BitCaja within seconds
  Daarna vindt een controle plaats After that it will be checked After that it will be checked

 • Binnen 5 tellen: "Betaling is voltooid" Within 5 seconds: "Payment complete" Within 5 seconds: "Payment complete"
Op dit moment garandeert BitKassa de uitbetaling in euro's. At this moment BitKassa garantees the payment in Euros At this moment BitCaja garantees the payment in Euros

 

 

Tips bij onvoldoende licht / moeilijk scannen Tips with insufficient light / difficulties with scanning Tips with insufficient light / difficulties with scanning

Gaat het scannen van de QR niet goed, dan kunnen de volgende tips helpen: If scanning the QR code does not work, the following tips may help: If scanning the QR code does not work, the following tips may help:

 • Voldoende (indirect) licht zoeken bij het raam of een lamp Find enough (indirect) light near a window or a lamp Find enough (indirect) light near a window or a lamp

 • Let op reflectie in het scherm: een lamp die direct op de QR code schijnt zorgt voor 'witte plekken' wat het scannen bemoeilijkt Please be careful not to get a lot of reflection in the screen: a lamp shining directly at the QR code will introduce 'white spots' that makes scanning more difficult. Please be careful not to get a lot of reflection in the screen: a lamp shining directly at the QR code will introduce 'white spots' that makes scanning more difficult.

 • Een witte ondergrond (bijvoorbeeld tafelkleed of stuk papier) kan voor betere contrast zorgen A white background (tablecloth or piece of paper) can also improve scanning because it brings more contrast A white background (tablecloth or piece of paper) can also improve scanning because it brings more contrast

 • Op een groot beeld (computer, tablet, grote smartphone) werkt het beter dan op een (piepkleine) smartphone, doordat er meer ruimte om de QR code zit wat voor beter contrast zorgt. It works slightly better on a large screen (computer, tablet, big smartphone) compared to a (tiny) smartphone, because there is more space around the QR code which improves contrast and visibility. It works slightly better on a large screen (computer, tablet, big smartphone) compared to a (tiny) smartphone, because there is more space around the QR code which improves contrast and visibility.

BitKassa schermafbeeldingen BitKassa screenshots BitCaja screenshots

 

 

Bedankt voor het vertrouwen Thank you for your confidence Gracias por su confianza

Wij horen graag ervaringen van onze klanten en gebruikers, zowel positieve als negatieve want op die manier krijgen wij de mogelijkheid om ons product nog verder aan te laten sluiten op uw wensen. Meedenken wordt ook op prijs gesteld! We welcome feedback from our clients and users, both positive and negative. Through your feedback we get the opportunity to have our product become even more suited to your needs. We are always open for suggestions! Agradecemos el feedback de nuestros clientes y usuarios, sean positivos o negativos,gracias a esto tenemos la oportunidad de crear productos mas adecuados a sus necesidades, siempre estamos atentos a sus consejos! Neem gerust contact op via social media of via email. Please feel free to contact us either through social media or email Nos puede contactar a traves de Social Media o email