Voorwaarden Betaaldiensten  per 1 februari 2018

BitKassa B.V. biedt verschillende betaaloplossingen om bitcoinbetalingen te verwerken:

BitKassa POS: Het point-of-sale kassasysteem voor betalingen op locatie.
BitFactuur: Het factuursysteem voor betalingen per factuur.
BitKassa voor webwinkels: Betaalsysteem voor webwinkels.

De onderstaande voorwaarden zijn voor deze diensten van toepassing.

Definities

 • Afnemer: De ondernemer die betalingen in bitcoins accepteert en hiervoor BitKassa’s betaaldiensten gebruikt. Voorbeeld: Restauranthouder of webwinkel-eigenaar.
 • Klant van Afnemer: Degene die de diensten/producten van Afnemer betaalt met bitcoins. Voorbeeld: Een klant die een koffie nuttigt
 • Betalingstransactie: Een bitcoinbetaling van een Klant van Afnemer via BitKassa’s betaaldiensten. Voorbeeld: Een klant rekent de koffie af met bitcoins en Afnemer gebruikt BitKassa’s betaaldiensten.
 • Uitbetaling: BitKassa B.V. betaalt uit aan Afnemer op basis van de betalingstransacties. Dit kunnen zowel euro’s als bitcoins zijn afhankelijk van de gekozen instelling van het BitKassa account.

Voorwaarden

 1. BitKassa B.V. biedt de betaaldiensten alleen aan voor bedrijven die producten en of diensten leveren of aan goededoelenorganisaties die donaties ontvangen.
 2. Afnemer mag de BitKassa betaaldiensten alleen gebruiken voor het in rekening brengen van zijn gebruikelijke producten of diensten aan zijn klanten. Het is Afnemer niet toegestaan om een “Bitcoin verkoop dienst” te leveren en hiervoor de betaaldiensten van BitKassa te gebruiken.
 3. BitKassa bepaalt per betalingstransactie de omwisselkoers bitcoin/euro. Deze koers wordt o.a. bepaald op basis van de op dat moment geldende koersen bij grote handelsplatformen. Deze koers kan afwijken van de koers die in wallet-software getoond wordt. Hierin kan ook een extra vergoeding zijn opgenomen t.b.v. tranactiekosten die BitKassa maakt om de ontvangen bitcoins te kunnen verplaatsen (bijvoorbeeld naar een exchange om ze ter verkoop aan te bieden).
 4. BitKassa B.V. streeft ernaar openstaande tegoeden binnen 1 werkdag uit te betalen, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen. Afnemer ontvangt per e-mail een overzicht van de verwerkte betalingstransacties. Alleen op expliciet verzoek van Afnemer kan BitKassa B.V. maandelijks uitbetalen (bijvoorbeeld om administratie te vereenvoudigen). Uitbetaling per maand kan alleen worden gedaan voor Afnemers die structureel minder dan 1000 euro per maand aan betalingen ontvangen.
 5. Alle bitcointransacties -dus ook die buiten BitKassa’s betaaldiensten om- kennen een transactievergoeding aan het bitcoinnetwerk (de miners fee). Deze doorgaans lage transactievergoeding staat geheel los van BitKassa’s betaaldiensten, wordt door de betalende klant zelf bepaald en wordt niet aan BitKassa B.V. betaald. Deze kosten van een betalingstransactie worden geheel buiten beschouwing gelaten in het kostenoverzicht omdat BitKassa B.V. hier geen invloed op heeft.
 6. De bitcoins die via BitKassa’s betaaldiensten worden betaald worden eigendom van BitKassa B.V. tenzij Afnemer expliciet heeft aangegeven (een deel) in bitcoins uitgekeerd te willen krijgen. Dit dient altijd vooraf vastgelegd te zijn.
 7. Wanneer Afnemer ervoor gekozen heeft de uitbetalingen (deels) in bitcoins te willen ontvangen wordt door BitKassa B.V. op het moment van de betalingstransactie de scheiding gemaakt tussen het te uitbetalen deel in bitcoins en in euro’s.
 8. Hoewel BitKassa B.V. haar uiterste best doet om de diensten te allen tijde beschikbaar te hebben kan BitKassa B.V. niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door een storing BitKassa’s betaaldiensten (tijdelijk) niet beschikbaar is. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het faciliteren van andere betalingsmogelijkheden aan zijn of haar klanten.
 9. Zowel Afnemer als BitKassa B.V. kunnen de overeenkomst m.b.t. BitKassa’s betaaldiensten zonder opzegtermijn beëindigen. Wanneer het initiatief voor het opzeggen bij BitKassa B.V. ligt, zal BitKassa B.V. Afnemer ervan op de hoogte brengen dat de overeenkomst is beëindigd.
 10. Bij opzeggen van de overeenkomst zal BitKassa B.V. eventuele openstaande tegoeden volgens de gebruikelijke procedure uitkeren aan Afnemer mits er geen sprake is van een situatie waarin dit niet kan, zoals bij vermoeden van fraude.
 11. Bij vermoeden van fraude of misbruik behoudt BitKassa B.V. zich het recht voor om uitbetalingen op te schorten totdat uitgesloten is dat er sprake is van fraude of misbruik. BitKassa kan hierbij vragen om extra informatie met betrekking tot betalingstransacties.
 12. De aansprakelijkheid van BitKassa B.V., in het geval van technische of administratieve fouten die aan BitKassa zelf te wijten zijn, is beperkt tot 1000 euro per Afnemer-account.
 13. Deze voorwaarden kunnen te allen tijden door BitKassa B.V. worden aangepast. De datum van laatste wijziging wordt bovenaan weergegeven en vanaf dit moment gelden de aangepaste voorwaarden.
 14. Wanneer de voorwaarden niet voorzien in een bepaalde situatie, probleem of antwoord, heeft BitKassa B.V. een bepalende stem.
 15. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.
BitKassa B.V. - Jansbinnensingel 26, 6811 AL Arnhem   The Netherlands