BitKassa stopt - De FAQ?! BitKassa closing down - The FAQ?! BitKassa closing down - The FAQ?!

We krijgen veel vragen over het feit dat we stoppen. Begrijpelijk. We are receiving lots of questions on the fact that we are closing down. Understandable. We are receiving lots of questions on the fact that we are closing down. Understandable.

Waarschijnlijk vind je hieronder het antwoord. Zo niet, stuur ons dan een mail of neem op een andere manier contact met ons op.

You will likely find the answer here. Otherwise send us an email or find other means to contact us.

You will likely find the answer here. Otherwise send us an email or find other means to contact us.

Het was toch al langer bekend dat dit eraan zat te komen? Wasn't it known a long time that this was coming? Wasn't it known a long time that this was coming?

Pas op 4 mei werd meer bekend over de kosten van het toezicht. De kosten strookten niet met de door de Minister Hoekstra geschepte verwachtingen en was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen.

Only on May 4th more details on the exact costs of regulation were announced. Those costs were not in line with the expectations created by minister Hoekstra and this was the straw that broke the camel's back.

Only on May 4th more details on the exact costs of regulation were announced. Those costs were not in line with the expectations created by minister Hoekstra and this was the straw that broke the camel's back.

Het is nu eenmalig even doorbijten maar dan kunnen jullie toch nog jaren voort? It may be a bit hard now but once you get through you still have years ahead? It may be a bit hard now but once you get through you still have years ahead?

Helaas gaat het niet alleen om een eenmalige investering (er zijn al mensen die ons hebben aangeboden financieel te willen steunen), maar ook de kosten voor de volgende jaren zijn op dit moment niet goed in te schatten maar naar alle waarschijnlijkheid fors en maken het lastig om rendabel te blijven. Daarnaast zijn we ons meer en meer gaan storen aan hoe de opzet van het toezicht in Nederland geregeld is. En ligt het in de verwachting dat we veel tijd moeten besteden aan verzoeken vanuit de toezichthouder. Dit haalt ook het plezier uit het ondernemen. De Nederlandsche Bank heeft de mogelijkheid onze registratie in trekken of telkens meer voorwaarden te stellen. Net als een vergunning zijn we na het intrekken van deze registratie verplicht om onze bedrijfsvoering te staken. Dit zou in zo'n geval direct weerslag hebben op onze klanten.
Dit past niet bij onze persoonlijke principes en bij ons idee van ondernemerschap.

Unfortunately it is not just this one time investment (there have been people already that have offered us financial support), also the costs for the coming years cannot be estimated yet and in all likelihood they will be huge and make it very hard to remain profitable. Furthermore, we're becoming increasingly concerned about the way regulation is being organised in The Netherlands. We expect to have to spend a lot of time on requests from the regulator. This takes away the joy in doing business. The Dutch Bank has the power to revoke our registration or set more and more conditions. Just like a permit after revoking our registration we are obliged to discontinue our business immediately. This would also have a direct effect on our own customers.
This just does not fit our personal principles and our idea of entrepreneurship.

Unfortunately it is not just this one time investment (there have been people already that have offered us financial support), also the costs for the coming years cannot be estimated yet and in all likelihood they will be huge and make it very hard to remain profitable. Furthermore, we're becoming increasingly concerned about the way regulation is being organised in The Netherlands. We expect to have to spend a lot of time on requests from the regulator. This takes away the joy in doing business. The Dutch Bank has the power to revoke our registration or set more and more conditions. Just like a permit after revoking our registration we are obliged to discontinue our business immediately. This would also have a direct effect on our own customers.
This just does not fit our personal principles and our idea of entrepreneurship.

Blijft Arnhem Bitcoinstad bestaan? Will Arnhem Bitcoin City keep on existing? Will Arnhem Bitcoin City keep on existing?

Het wegvallen van BitKassa zal zeker impact hebben op Arnhem Bitcoinstad. We gaan met ondernemers kijken hoe we ze het beste kunnen helpen, wellicht met een alternatieve service. We zijn er van overtuigd dat een aantal ondernemers zal doorgaan met het accepteren van Bitcoin, maar we verwachten dat er ook ondernemers zullen zijn die stoppen. Overigens worden momenteel bijna alle Arnhemse ondernemers hard geraakt door de Corona maatregelen en zal het accepteren van Bitcoins momenteel geen prioriteit hebben.

BitKassa disappearing will definitely have its impact on Arnhem Bitcoin City. We will find out how we can support our merchants the best way, maybe with an alternative service. We are convinced a number of merchants will continue accepting Bitcoin but we expect a great deal of the merchants decide to stop. Besides, at the same time almost all merchants in Arnhem being hit hard by the Corona measures and accepting Bitcoin will understandably not be on top of their minds.

BitKassa disappearing will definitely have its impact on Arnhem Bitcoin City. We will find out how we can support our merchants the best way, maybe with an alternative service. We are convinced a number of merchants will continue accepting Bitcoin but we expect a great deal of the merchants decide to stop. Besides, at the same time almost all merchants in Arnhem being hit hard by the Corona measures and accepting Bitcoin will understandably not be on top of their minds.

Tot wanneer kan mijn klant een transactie starten en krijg ik nog uitbetaald? Until when can my customer start a transaction and will I still get paid? Until when can my customer start a transaction and will I still get paid?

Vanaf 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00 kunnen er geen nieuwe transacties meer gestart worden. Alle openstaande tegoeden worden uitbetaald op de reguliere wijze.

From 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00 on, no new transactions can be started. All outstanding funds will be paid as usual.

From 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00 on, no new transactions can be started. All outstanding funds will be paid as usual.

Tot wanneer kan ik nog bitcoins kopen en verkopen via BitKassa? Up until when can I still buy and sell bitcoins through BitKassa? Up until when can I still buy and sell bitcoins through BitCaja?

Ben je een bestaande klant met een geverifieerd account dan kan je tot 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00 een order plaatsen.
Ben je nog geen klant van ons dan kan je dit helaas nu ook niet meer worden.

Are you an existing customer with a fully verified account than you can still place orders until 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00.
If you are not yet a customer, unfortunately you cannot become one anymore.

Are you an existing customer with a fully verified account than you can still place orders until 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00.
If you are not yet a customer, unfortunately you cannot become one anymore.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde referral inkomsten? What will happen to my referral savings? What will happen to my referral savings?

Deze kunnen nog tot 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00 worden uitgekeerd. We zullen degene die nog tegoeden hebben hierover informeren.

Referral savings can still be paid out until 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00. Those who have any credit will be informed.

Referral savings can still be paid out until 20 mei 18:00May 20h, 18:00May 20h, 18:00. Those who have any credit will be informed.

Gaan jullie een ander bedrijf starten? Are you going to start a new company? Are you going to start a new company?

We gaan eerst dit netjes afhandelen en daarna zien we wel weer verder. We zijn nog altijd zeer enthousiast over Bitcoin dus de kans is groot dat we ons daarmee blijven bezighouden op een of andere manier.

First, we will make sure to finish this properly and after that we will see what the future might bring. We are still very enthusiastic about Bitcoin so chances are that we will stay involved one way or another.

First, we will make sure to finish this properly and after that we will see what the future might bring. We are still very enthusiastic about Bitcoin so chances are that we will stay involved one way or another.

Waarom gaan jullie niet naar het buitenland? Why aren't you moving outside of The Netherlands? Why aren't you moving outside of The Netherlands?

Het overgrote deel van de klanten van BitKassa bevinden zich in Nederland en het verhuizen naar het buitenland zou niet voorkomen dat we alsnog onder het toezicht van DNB zouden komen te vallen. Overigens betwijfelen wij of buitenlandse partijen die actief zijn op de Nederlandse markt zich wel zullen registreren bij DNB, we zullen dit met interesse volgen.

The majority of BitKassa's customers reside within The Netherlands and moving abroad will not prevent us from being supervised by DNB. Although we doubt if foreign parties that are being active on the Dutch market will actually register at DNB but we will follow this with great interest.

The majority of BitKassa's customers reside within The Netherlands and moving abroad will not prevent us from being supervised by DNB. Although we doubt if foreign parties that are being active on the Dutch market will actually register at DNB but we will follow this with great interest.

Blijven jullie nog wel meetups organiseren? Will you still be organising meetups? Will you still be organising meetups?

Als de situatie rondom Corona weer veiliger is zullen we zeker weer meetups gaan organiseren onder de noemer van Arnhem Bitcoinstad. Word lid van de Telegram groep van Arnhem Bitcoinstad, of volg Arnhem Bitcoinstad op Meetup of GetTogether om op de hoogte te blijven van (gewijzigde) planning.
Zie hiervoor ook www.arnhembitcoinstad.nl

When the Corona situation is safe again we will definitely organise more meetups in Arnhem Bitcoin City. Become a member of the Telegram group of Arnhem Bitcoin City, or follow Arnhem Bitcoin City at Meetup or GetTogether to stay up to date on the (changes in the) planning.
Also see www.arnhembitcoinstad.nl

When the Corona situation is safe again we will definitely organise more meetups in Arnhem Bitcoin City. Become a member of the Telegram group of Arnhem Bitcoin City, or follow Arnhem Bitcoin City at Meetup or GetTogether to stay up to date on the (changes in the) planning.
Also see www.arnhembitcoinstad.nl